Training

Trainers

 • Afbeelding contactpersoon
  Henk Klein Hesselink Trainer
 • Afbeelding contactpersoon
  Sonja Arentsen Trainer

De organisatie en uitvoering van de tennistrainingen, zowel individueel als in groepsverband, wordt verzorgd door onze 2 tennistrainers Henk Klein Hesselink en Sonja Arentsen. Het is mogelijk om in de zomer en in de winter lessen te volgen.

Tennislessen

Lessen jeugd

Voor de jeugd geldt een alles-in-één-lidmaatschap

Zie de Contributie pagina voor meer informatie.

Aanmelden
1/2 uur les senioren

Het is mogelijk het hele jaar door tennislessen te volgen

U kunt kiezen voor 5, 10 of 20 lessen.

De lesgelden voor 2019 zijn per groep:
€ 27,50 per half lesuur (25 min)

Aanmelden
1 uur les senioren

Het is mogelijk het hele jaar door tennislessen te volgen

U kunt kiezen voor 5, 10 of 20 lessen.

De lesgelden voor 2019 zijn per groep:
€ 55,- per lesuur (50 min)

Aanmelden

Reglement

Onderstaande regels zijn van toepassing op de tennistrainingen:

 

 • Een lesuur duurt 50 minuten een half lesuur duurt 25 minuten.
 • De lessen worden gegeven op het tijdstip dat is overeengekomen met de leraar/vereniging.
 • De leraar is niet verplicht, maar biedt als mogelijke service, de cursisten, die veel uitval wegens weersomstandigheden hebben gehad, inhaal lessen te laten volgen binnen de lesperiode.
 • Regenlessen, die door de leraar zijn geannuleerd in overleg met de cursisten, worden ingehaald.
 • Alleen de leraar kan in overleg met de cursisten een voorstel doen om de les te annuleren.
 • Door de leraar geannuleerde lessen worden zo snel mogelijk ingehaald.
 • Bij absentie van de cursist, om welke reden dan ook, verliest deze het recht op de (groeps)les. Les- en uitvaldata zullen door de leraar worden bekend gemaakt (via bijvoorbeeld sms, WhatsApp of mail).
 • De cursist kan een aan hem te geven les niet overdragen aan een derde, tenzij na toestemming van trainer & de vereniging
 • Annulering van de lessen door de cursist is tijdens de lesperiode niet mogelijk.
 • Het lesgeld dient via automatische incasso (af te geven machtiging aan de vereniging) te worden voldaan aan de vereniging.
 • Iedereen die van de tennisleraar tennisles ontvangt, wordt geacht van de in houd van dit reglement op de hoogte te zijn.
 • In al die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging.