Senioren

Lidmaatschap

Lidmaatschap en contributie voor senioren geeft toegang tot het tennispark. Daarnaast is het als lid mogelijk om tennistraining te volgen en mee te spelen aan competities en/of toernooien. VLTC organiseert jaarlijks ook clubkampioenschappen voor de enkel, dubbel en de mix waaraan deelname mogelijk is. Voor de meeste competities en toernooien dient inschrijfgeld betaald te worden, dit gaat meestal om een klein bedrag.

Tennistraining

Als lid van VLTC is het mogelijk tennistraining te volgen van onze trainers Peter te Lindert en Stijn Koolschijn. Voor meer informatie over de trainingen klik hier, voor informatie over de tennistraining tarieven klik hier.

Competitie

Voor de heren en dames is het mogelijk competitie te spelen. Regionaal wordt er gespeeld tegen andere tennisclubs. Wil je graag mee spelen of hebben hebben jullie samen een team samengesteld om mee te spelen? Neem dan contact op met onze competitieleider.

Toernooien

Via de website Toernooi.nl is het mogelijk om te deel te nemen aan tennistoernooien. 

Contributie

Zie de contributie pagina voor de huidige tarieven.

Mutaties

Wilt u adres- of emailwijziging doorgeven?

Wijzigingen, van NAW gegevens of emailadres, kunt u doorgeven aan de ledenadministratie

Opzegging

Voor alle senior lidmaatschappen geldt, dat wanneer niet tijdig (uiterlijk 31 december) wordt opgezegd, het lidmaatschap met 1 jaar wordt verlengd. Meldt u zich af na 1 januari maar voor 1 april dan wordt maar 50% van het lidmaatschap in rekening gebracht. Na 1 april wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Opzegging dient schriftelijk of via mail te geschieden bij de ledenadministratie. De opzegging zal door de vereniging per e-mail worden bevestigd.