Jeugd

Lidmaatschap jeugd VLTC met training

 • 35 trainingsuren per jaar van 1 nov 2018 t/m 31 oktober 2019 (zie trainingskalender 2018 -2019)
 • Alleen buitentraining, geen binnentraining
 • Vrij tennissen tot 19.00 uur, na 19.00 uur met senior begeleider voor kinderen tot 12 jaar. Kinderen van 12-18 jaar mogen na 19.00 uur ook op de baan
 • Deelname aan voorjaars- en najaarscompetitie
 • Deelname aan activiteiten jeugdcommissie (soms kleine bijdrage verschuldigd)
 • Deelname activiteiten regio Samen Sterk In Tennis (soms kleine bijdrage verschuldigd)
 • Trainingsgroep minimaal 5 kinderen

Lidmaatschap jeugd VLTC zonder training

 • Middelbare schooljeugd met tenniservaring
 • Vrij tennissen
 • Deelname aan voorjaars- en najaarscompetitie
 • Deelname aan activiteiten jeugdcommissie (soms kleine bijdrage verschuldigd)
 • Deelname activiteiten regio Samen Sterk In Tennis (soms kleine bijdrage verschuldigd)

Geen training

Geen training tijdens schoolvakanties en feestdagen zoals hemelvaartsdag.

Winterstop

Er is een winterstop van half dec tot 1e helft februari. Tijdens deze periode zal een activiteit en clinic worden georganiseerd.

Uitval van training

Bij uitval van 1 van 35 trainingsuren zal deze in overleg met trainer wordt ingehaald. Uitval van de training vanwege het weer in periode november/half december zal in januari en eerste helft februari worden ingehaald. Dit om trainingsstop zo kort mogelijk te houden.

Training meer dan 1 uur per week

Het is mogelijk om meer dan 1 uur per week te trainen, di gaat in overleg met de trainer. Dit valt buiten contributie. In overleg met trainer worden groepen bepaald (aantal), trainingsmoment, de kosten en betaling.

Regiotraining

Trainer biedt voor kinderen die meer willen/kunnen selectietraining aan. Extra training met kinderen uit de regio op verschillende locaties. Kosten/deelname via trainer. Dit valt buiten contributie en lidmaatschap VLTC.

Opzegging

Het lidmaatschap is opzegbaar op 2 momenten per jaar (30 juni en 31 december). Dit omdat tussendoor i.v.m. competities en toernooien het niet mogelijk is om te stoppen. Bij geen tijdige opzegging wordt het lidmaatschap met 1 jaar verlengd.

Opzegging dient schriftelijk of via mail te geschieden bij de ledenadministratie. De opzegging zal door de vereniging per e-mail worden bevestigd.